Hledáte způsob, jak ochránit své peníze před inflací? Máme řešení!

V loňském roce každý z nás doufal, že se uklidní situace související s pandemií koronaviru a svět se vrátí zase do normálu. Sotva se však začala epidemiologická situace trochu zlepšovat, vstoupila do celosvětového dění válka na Ukrajině a ekonomika začala zaznamenávat další propad. A byť jsme všichni doufali, že se vše brzy uklidní a inflace minimálně přestane růst, když už ne klesat, je nám s příchodem nového roku jasné, že naše přání vyslyšena nebyla. Inflace roste neustále, zdražování je na denním pořádku a naštvanost střídá zoufalství. Pokud patříte k těm, kteří ještě stále mají k dispozici finanční rezervy, a přemýšlíte, jak je zhodnotit, abyste o ně v důsledku rostoucí inflace nepřišli, máme pro vás řešení. Investujte do dluhopisů.

Proč právě dluhopisy

Sami jistě dobře víte, že nechávat peníze na běžných účtech nebo dokonce doma v trezoru se rozhodně nevyplatí. A stejně tak už ani spořicí účty s ochranou peněz nepomohou. Nechcete-li zbytečně riskovat a kupovat akcie, pak je jednou z efektivních možností, jak ochránit peníze, nákup dluhopisů. Podle odborníků patří tento typ cenných papírů mezi nejbezpečnější investice. Emitent, jako je například společnost Uniprospe, vydá emisi dluhopisů na určitou nominální hodnotu, s pevně daným ročním úrokem a termínem splatnosti vložené částky. Tím si zajistí finance pro svoji činnost, je to pro něj vlastně půjčka a na oplátku zaplatí věřiteli roční úroky a v době splatnosti vrátí zpět celou nominální hodnotu dluhopisu. Z hlediska zisku jsou zajímavé ty emise dluhopisů, které jsou vydávány na kratší dobu. U těch dlouhodobých není zisk tak zajímavý, a to právě například z důvodu stále se zvyšující inflace.

Jasně daný úrok

Společnost Uniprospe jsme výše nezmínili náhodou. Je to totiž firma s vidinou velmi zdárné budoucnosti, a to z toho důvodu, že své úsilí zaměřila na likvidaci starých pneumatik pomocí pyrolýzy, během níž získává druhotné suroviny. Zlikviduje tedy pneumatiky ze skládek, ochrání životní prostředí a ještě poskytne trhu cenné suroviny. Pokud si teď nejste jisti, jak to souvisí s investováním, hned objasníme. Činnost této firmy totiž můžete podpořit a vydělat na tom. Aby mohlo Uniprospe rozšiřovat své podnikání, potřebuje získat peníze – a ty se rozhodlo získat právě prodejem dluhopisů. Každý, koho investice s Uniprospe.eu osloví, rozhodně neprodělá. Tato firma totiž nabízí velmi zajímavé zhodnocení. Její dluhopisy jsou úročeny pevnou sazbou 9,5 % p.a. a splatné v krátkém časovém horizontu.

Potřebujete-li tedy ochránit své úspory před inflací, rozhodně investici s Uniprospe.eu zvažte. Sice nepokryje inflaci v plné výši, ale rozhodně se vám vyplatí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*