Můžete si natáčet policistu, když vás pokutuje?

Pokud se vám někdy stálo, že váš začal pokutovat policista, a vy jste byli toho názorů, že na to nemá nárok, je dobré si celou situaci zdokumentovat a to nejlépe na video. Máte však nárok na to natáčet policistu?

Možná že jste si někdy položili otázku, zda je možné policistu natáčet, aniž byste neměli jeho souhlas. Tak nad tím již nyní přemýšlet nemusíte, my vám totiž rovnou říkáme, ano můžete.

Pro české právo platí, že každý může činit vše, co není zákonem zakázáno. Správní řád, zákon o policii, přestupkový zákon, ani žádný jiný tak nezakazuje pořizování zvukových či obrazových záznamů policistů. Kladně se k této věci dokonce vyjadřuje i ministerstvo vnitra ČR.

Vše to točí kolem toho, že policista je při provádění služebních zákroků a plnění zákonných úkolů, osobou vykonávající veřejnou správu a není tudíž osobou soukromou. V praxi to tedy znamená, že se na něj nevztahuje zákon na ochranu osobních údajů, a zároveň jeho natáčení není v rozporu s občanským zákoníkem.

Nemusíte tak mít souhlas policisty, který vám zrovna uděluje pokutu, a vy máte pocit, že tak nedělá na základě opravnitelných okolností. Vaše nahrávka pak může dále posloužit jako přímý důkaz, respektive jako záruka zákonnosti, kdy provádíte kontrolu práce Policie ČR ze strany občanů.

Dejte si však dobrý pozor na nahrávání tzv. třetích osob, tedy ne policistů. Od nich byste měli mít souhlas, že je můžete přiměřeně natáčet. Ta samá pravidla platí i pro případ, kdy byste chtěli fotit či natáčet policisty v jejich volném čase, popřípadě při činnostech, které nesouvisí s výkonem jejich služby.

Podobné oprávnění pořizovat audio i video nahrávky platí pro zasedání zastupitelstev obcí, která jsou taktéž ze zákona veřejná.