Nevýhody absence trvalého bydliště

Mnohé chudé rodiny se potácejí v bludném kruhu, neboť bez trvalého bydliště nemohou žádat o sociální pomoc. Přestože by měly nárok na příspěvky, nedostanou je, jelikož bydlí u domácích. Ti jim nedovolí, aby toto své bydliště uváděli na úřadech jako adresu trvalého pobytu.

Právní hledisko

Sociálně slabé rodiny jsou sráženy na dno jednak neochotou pronajímatelů, a jednak přísnými pravidly poskytování státní pomoci. Přitom je to z právního hlediska zcela zbytečný problém. Podle příslušných ustanovení zákona o evidenci obyvatel a rodných čísel totiž platí, že „z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, ani k jejímu vlastníkovi“.

Z toho vyplývá, že údaj o trvalém pobytu nikomu žádná práva k nemovitosti ani k jejímu vlastníkovi nezakládá a v žádném případě není ani možné z důvodu trvalého pobytu nájemce o byt jakkoliv přijít. Přesto řada pronajímatelů na svém postoji trvá a žene tak celé rodiny do dluhové pasti. Důvodem je opatrnost, neboť nevědí, koho si do nájmu berou. Obávají se, že když dají nájemcům trvalé bydliště, nebudou je moci z bytu dostat a navíc v případě jejich dluhů se mohou sami vystavit riziku exekuce. Exekutora zajímá pouze to, že je to adresa trvalého bydliště dlužníka, a ne, že jsou zde věci pronajímatele.

Postoj úřadů práce

Příspěvek na bydlení je podmíněn trvalým bydlištěm, taže úřady postupují správně, když žádost o příspěvek zamítají. Podle právníků neexistuje institut trvalého pronájmu, ale pouze trvalý pobyt, což je další problém. Podle zákona o evidenci obyvatel a rodných čísel totiž stačí k ohlášení trvalého pobytu pouze to, že nájemce předloží na matrice nájemní smlouvu a příslušný úřad o tom musí následně vyrozumět vlastníka. Některé matriky však pro jistotu ještě vyžadují souhlas pronajímatele s úředně ověřeným podpisem, nebo potvrzení pronajímatele o souhlasu s trvalým pobytem nájemce na tiskopisu k ohlášení trvalého pobytu nájemce. Pro mnoho rodin je to nedosažitelné právo. Jedná se tedy o patovou situaci, jelikož pokud by byl zřízen trvalý pobyt bez vědomí vlastníka, znamenalo by to jednoznačně konec pronájmu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*