Nezaměstnávejte nikoho načerno. Víme, jaké hrozí postihy

 Pracovní síla se vždycky hodí, ale mnozí zaměstnavatelé zároveň chtějí ušetřit, kde se dá, třeba i na daních. A tak někomu nabídnou, že ho zaměstnají načerno. Jenže takzvané nelegální zaměstnávání má samozřejmě i své postihy, které mohou přijít ve chvíli, kdy bude nelegální zaměstnávání odhaleno. Mnozí zaměstnavatelé (a mimo jiné i zaměstnanci, kteří načerno vykonávají svou práci) mohou být finančně potrestáni, pokuty se dostávají do šílených sum. Víme, jak vysoké jsou případné postihy v případě, že se na nelegální zaměstnávání přijde.

Finanční postihy hrozí konkrétně právnické osobě, tedy firmě, nebo podnikající fyzické osobě, tedy osobě samostatně výdělečné činné, která umožní výkon nelegální práce, tedy zaměstná někoho nelegálně, takzvaně načerno, a to bez pracovní smlouvy nebo bez jakékoli dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Případně se finanční postihy udělují i tomu, kdo umožnil práci cizinci bez povolení k pobytu nebo bez povolení k zaměstnání.

Jak vysoké jsou finanční postihy za nelegální zaměstnávání?

Ten, kdo někoho nelegálně zaměstnává, může dostat pokutu sahající až do deseti milionů korun, nejméně se uděluje pokuta ve výši padesáti tisíc korun. Jak jsme ale zmínili, finanční postihy se vztahují i na ty, kteří nelegální práci vykonávají, tedy na samotné pracovníky načerno. Těm může být udělena pokuta ve výši až sto tisíc korun.

Jak taková kontrola probíhá?

Nejčastěji se na nelegální zaměstnávání přijde, když dojde na neohlášenou kontrolu z OIP. Inspektor tak vstoupí do provozovny s předložením průkazu inspektora a zahájí tak kontrolu i bez přítomnosti majitele i jednatele (na to mají inspektoři opravdu právo). Při kontrole dojde k požádání všech přítomných o předložení pracovních smluv či případně dohod, také se může požadovat předložení občanských průkazů pro identifikaci.

Abyste prošli kontrolou na výbornou a aby vám nebyla přidělena pokuta, nechte se zastupovat firmou Extéria, která poskytuje poradenství v oblasti BOZP a PO u nás i na Slovensku. Firma se pyšní tisícovkami referencí a recenzí od klientů, kteří v hodnocení popisují své zkušenosti s firmou.