O podnikání je mezi mladými stále menší zájem

Nejlépe tento trend potvrzují statistické údaje, které dokládají výrazný pokles mladých podnikatelů. V roce 2015 začalo podnikat cca 48 tisíc lidí do 35 let, což je o třetinu méně v porovnání s rokem 2010, kdy se na podnikání vrhlo téměř 71 tisíc nových podnikatelů v této věkové kategorii.

Co se skrývá za třetinovým úbytkem

Příčiny lze hledat v mnoha faktorech. V neochotě mladých lidí podstupovat rizika spojená s vlastní odpovědností za výdělek, možnostech cestování, práce či studia v zahraničí, nebo také v legislativním chaosu, který odrazuje od podnikání nejen mladé lidi, ale i mnohé stávající podnikatele. Obecně je známo, že mladí lidé jsou vždy ochotnější podstupovat riziko a pokoušet se realizovat vlastní vize a nápady. Ovšem k výše zmíněným příčinám poklesu této jejich ochoty je třeba zřejmě ještě přiřadit uspokojivou situaci na trhu práce a více pracovních příležitostí, které nenutí lidi hledat jiné cesty seberealizace. Kromě objektivních příčin spočívajících například v legislativních zmatcích, to mohou být rovněž nějaké subjektivně vnímané překážky v podnikání, které mladí lidé vidí ve svém nejbližším okolí.

Konkrétní údaje

Nezvratnou a doložitelnou skutečností je, že na úbytku mladých podnikatelů se nepříznivě podepsal především pokles mladých fyzických osob podnikatelů (zkráceně EOP). Podle zmíněné statistiky se v r. 2010 nově registrovalo přes 57 tisíc FOP ve věku od 18 do 35 let, zatímco v loňském roce bylo těchto odvážlivců již pouze 37 tisíc. Například nejběžnější formu podnikání, což je společnost s ručením omezeným, se rozhodlo založit či spoluzaložit necelých 11 tisíc, zatímco v roce 2010 to bylo 13 tisíc mladých lidí.

Rapidní úbytek žen

Snižuje se i počet mladých žen podnikatelek. V loňském roce se do podnikání pustilo celkem 16 tisíc žen ve věku 18 až 35 let, což je o 10 tisíc méně v porovnání s rokem 2010. Jejich podíl na všech nových podnikatelích v roce 2015 dosáhl jedné pětiny, což je o čtyři procentní body méně než v roce 2010. Celkově přitom ženy v loňském roce tvořily pouze třetinu mladých podnikatelů, což je o tři procentní body méně než tomu bylo o pět let dříve.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*