VIRTUÁLNÍ SÍDLA – VÝHODY A NEVÝHODY

Virtuální sídla se těší stále větší oblibě. Řadíme je do služeb pro podnikatele, takže jejich vznik a působení využívají především oni a jejich firmy. V dnešní době je na podnikatele společností vyvíjen vyšší tlak, a tak musejí pro konkurenceschopnost vynaložit patřičné úsilí. Pořízení adresy, kde bude sídlit jejich virtuální kancelář, může být velkým pomocným krokem vpřed. Pokud ještě tápete, co pojem vlastně přesně znamená, pak nahlédněte do tohoto článku.

Přinesou vám něco nového

Důvody pro pořízení takového sídla mohou být různé. Pochopitelně s sebou nesou spoustu kladných záležitostí, jinak by už dávno neexistovaly. Na některé se podíváme podrobněji. Je to minimálně nová zkušenost, zážitek a oživení vaší práce.

Virtuální sídla – vhled ze dvou stran

Jako ostatně všechno na světě, i zde najdeme výhody i nevýhody, a my vám proto přinášíme výčet těch nejdůležitějších z nich. Je už pak čistě na vás, zda se rozhodnete si benefitů s případnými riziky užívat či nikoli.

Výhody

Zvýšení prestiže firmy Je to především prestiž, kterou vaše firma získá lukrativní adresou. Sídlo by mělo být vizitkou každé společnosti a tvoří základní předpoklad pro její význam
a všeobecné uznání. Prestižní adresa zvýší důvěryhodnost, která hraje klíčovou roli v úspěchu jednání s potenciálními obchodními partnery a klienty.

Navázání zahraničních kontaktů Tento bod je úzce spjat s předchozím odstavcem. Pokud případný zahraniční obchodní partner spatří na vaší vizitce adresu ve významném velkém městě České republiky, jistě se pro něj stanete zajímavějším objektem, než kdybyste byli evidováni v malém neznámém městě, o kterém nikdy neslyšel.

Úsporné řešení Jedním z hlavních bodů, proč se podnikatelé rozhodnou pro zřízení virtuálního sídla, jsou finance. Taková kancelář je mnohem méně finančně náročná než pronájem klasické zděné místnosti. Ocení to především profese, pro jejichž výkon není fyzická kancelář nezbytnou nutností.

Náhrada za adresu provozovny V neposlední řadě jde této možnosti využít i v případě, že vám z různých důvodů nebylo umožněno zřídit si sídlo tam, kde máte provozovnu. V takovém případě slouží vaše virtuální adresa jako náhrada za nezřízené sídlo.

Nevýhody

Fyzická přítomnost – Při určitých aktivitách spojených s činností firmy se budete muset osobně dostavit do místa, kde má sídlo adresu. Stejně tak jste povinni donést všechny dokumenty v případě, že vás vyzve ke kontrole některá ze státních institucí.

Špatně zvolený poskytovatel – Tuhle nevýhodu si můžete dopředu pohlídat. Stačí si jen obezřetně vybrat poskytovatele vaší virtuální kanceláře. Na dnešním trhu najdete i firmy, které tuto službu neposkytují korektně. Nezajistí vám vyhovující a technicky způsobilé prostory, divili byste se, ale mohou vám jako kancelář nabídnout například sklep či garáž.

Ztráta nároku na dotace – A to jak na všechny možné dotace ze státního rozpočtu, tak
i z fondů Evropské unie. Vedle toho také budete odvádět daně, které se částečně vracejí do místa podnikání. Pokud máte tedy sídlo v jiném místě, než ve vašem kraji, budete podporovat bohatnutí právě tohoto místa, přestože byste mohli ve skutečnosti pomoci spíše regionu, ve kterém reálně podnikáte.

Právě jste si přečetli výčet několika důležitých faktorů, které by mohly vaše rozhodování o pořízení diskutovaného typu kanceláře ovlivnit. Pokud se chcete problematikou zabývat ještě více, tak si můžete přečíst tento článek, který také přináší soupis kladů a záporů virtuálních kanceláří.

A co vlastně kontroly?

Někdo by si mohl myslet, že pokud bude spadat pod vytíženější finanční úřad, kontrolám se vyhne. Ovšem firmy s virtuální působností bývají naopak kontrolovány finanční
a celní zprávou častěji než firmy s reálným sídlem. Kontroly tedy zůstanou součástí vašeho podnikání. Pokud ale budete dbát na povinnosti a dodržovat všechny stanované lhůty
a termíny, není se čeho obávat, protože vaše podnikání zůstane zcela v pořádku.