Co by měla správná faktura obsahovat?

Co by měla správná faktura obsahovat? Správná faktura obsahuje informace, které stanovuje Občanský zákoník pro obchodní listiny.

Pokud jste ale plátce DPH, faktura musí obsahovat více informací, protože vystavujete daňové doklady a ty podléhají zákonu o DPH. Co by na Vašich fakturách nemělo chybět? Které údaje jsou povinné a které nepovinné? Co třeba razítko anebo podpis?

Nejprve byste měli vědět, do jaké skupiny patříte.

-Neplátce DPH a nevedete účetnictví,

-Neplátce DPH a vedete účetnictví,

-Plátce DPH.

Pokud patříte do skupiny neplátců DPH a uplatňujete výdaje procentem z příjmů, máte to jednodušší a na faktuře byste hlavně měli mít informace o dodavateli.

-Jméno a příjmení – V případě OSVČ

-Název firmy

-Fakturační adresa nebo sídlo firmy či fyzické osoby

-Označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsání (živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík…)

-Vaše IČ (identifikační číslo)

Dále by na faktuře mělo být:

-Datum vystavení faktury a splatnosti.

-Celková částka.

-Informace o způsobu platby. Převod na účet či hotovost.

-Číselné označení faktury.

-Informace o tom, že nejste plátci DPH.

-Popis toho, za jaký úkon či zboží byla faktura vystavena.

Je potřeba razítko nebo podpis?

Razítko potřeba není. Zákon to nijak nestanovuje. Co se týče podpisu, tak ten by měl být uveden, pokud chcete fakturu poté dát do účetnictví.

Co číselná řada?

Není potřeba, ale pro naši vlastní kontrolu se hodí ji číslovat. Pokud máme pouze několik zákazníků, můžeme si pro každého zvolit své vlastní předčíslí pro lepší kontrolu.

Faktura online nebo postaru například v excelu či jiném fakturovém programu?

Tak tohle je opravdu jen a jen na Vás. Na starý fakturový program, jste pravděpodobně zvyklí a máte ho v malíčku, možná už jste ale někdy přišli o všechna data a složitě je nahrávali zpět. To se vám s online programem nestane. Aplikace bývají pravidelně zálohovány. Navíc výhod je více. Například vybrání vlastních mustrů, pravidelné zálohování a možnost dělat fakturu kdekoliv budete v cizině. Třeba i na pláži.