Dojíždění či stěhování za prací? Dostanete příspěvek! I. díl

Větší flexibilita zaměstnaných, to je cíl, kterého chce dosáhnout ministerstvo práce. Za stěhování za prací by chtělo vyplácet 50 tisíc korun, za dojíždění i 3,5 tisíce měsíčně.

Nedostatek lidí na trhu práce je problém, se kterým současně bojují náboráři firem. S touto nepříjemnou situací se snaží ministerstvo práce a sociálních věcí samozřejmě něco udělat a proto nabízí finanční příspěvky všem těm, kterých se týká dojíždění či stěhování za prací.

Příspěvek na stěhování
Z toho důvodu si mohou osoby, které se od 1. Listopadu budou stěhovat minimálně 50 kilometrů za novou prací, zažádat o jednorázový příspěvek ve výši 50 tisíc korun. K tomu je však nutné splnit několik podmínek. Osoba musí být vedena v evidenci Úřadu práce ČR, vedené nepřetržitě déle než 5 měsíců. Jinou možností je být v evidenci ÚP, a to z důvodu bezprostřední ztráty zaměstnání z důvodu hromadného propouštění. Možností je také být zájemcem o zaměstnání, a být vedený u ÚP, a být ohrožen hromadným propouštěním zaměstnanců oznámené ÚP. A poslední možností být v evidenci ÚP s tím, že na základě rozboru situace na místním trhu práce.

Příspěvek získáte pouze v případě, pouze pokud smlouva, na základě které nastupujete do nového zaměstnání, je na dobu neurčitou. Uspět můžete i se smlouvou na dobu určitou, ovšem jen v případě že se jedná o post smluvený na delší dobu než půl roku.

Příspěvek je vyplácen tomu, kdo v posledních šesti měsících změnil v rámci naší republiky své bydliště z důvodu nové práce a přestěhoval se vzdušnou čarou delší více jak 50 kilometrů. Žádost o tento příspěvek je nutné podat nejpozději do šesti měsíců po ukončení evidence uchazečů či zájemců o zaměstnání.

Podobné podmínky se vztahují i na příspěvek na dojíždění, o kterých se povíme v druhém díle našeho povídání.