Dojíždění či stěhování za prací? Dostanete příspěvek! II. díl

Větší flexibilita zaměstnaných, to je cíl, kterého chce dosáhnout ministerstvo práce. Za stěhování za prací by chtělo vyplácet 50 tisíc korun, za dojíždění i 3,5 tisíce měsíčně.

Nedostatek lidí na trhu práce je problém, se kterým současně bojují náboráři firem. S touto nepříjemnou situací se snaží ministerstvo práce a sociálních věcí samozřejmě něco udělat a proto nabízí finanční příspěvky všem těm, kterých se týká dojíždění či stěhování za prací.

Příspěvek na dojíždění
Od tohoto měsíce je také možné nově zažádat o příspěvek na podporu regionální politiky a to zájemci z celé ČR. Vyplácení tohoto příspěvku na dojíždění bylo testováno již v pilotním režimu v pěti krajích, ve kterých byla vysoká míra nezaměstnanosti. Postupně mohli o tento příspěvek žádat i další obyvatelé problémových krajů.

Listopad tohoto roku však umožňuje zažádat příspěvek na dojíždění opravdu každému. K tomu, abyste měli na tento příspěvek právo, musíte splňovat některou z těchto podmínek.
Osoba musí být vedena v evidenci Úřadu práce ČR, vedené nepřetržitě déle než 5 měsíců. Jinou možností je být v evidenci ÚP, a to z důvodu bezprostřední ztráty zaměstnání z důvodu hromadného propouštění. Možností je také být zájemcem o zaměstnání, a být vedený u ÚP, a být ohrožen hromadným propouštěním zaměstnanců oznámené ÚP. A poslední možností být v evidenci ÚP s tím, že na základě rozboru situace na místním trhu práce.

Platí zde to, že o příspěvek můžete požádat v případě, pokud je váš nový pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou, popřípadě i dobu určitou, ale pouze v případě, pokud se jedná o pracovní poměr delší než půl roku. Místo výkonu této práce navíc musí být konáno na jedné konkrétní adrese v rámci ČR.

O příspěvek může být požádáno v případě, kdy jste u zaměstnavatele již byli zaměstnáni v posledních dvou letech, vaše práce je ve stejné obci, kde bydlíte, nebo jste u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti vykonávali nekolidující zaměstnání.