Hořlavé předměty na chodbách bývají častým důvodem šíření požáru v bytových domech

Stejně jako v jiných objektech, i v bytových domech může dojít k vypuknutí požáru. Podle statistik hasičů tvoří právě požáry v bytových domech asi třetinu všech vzniklých požárů, při kterých je každoročně usmrceno několik osob – a několik desítek osob při těchto požárech bývá zraněno. Je proto důležité apelovat na všechny obyvatele domu, aby dodržovaly veškeré povinnosti týkající se požární ochrany. Samotný bytový dům musí několik takových požadavků splňovat. Pokud si majitelé bytového domu nejsou jisti tím, co všechno musí zařídit v rámci požární ochrany, poradí firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství nejen v oblasti PO, ale také v oblasti BOZP.

Nebezpečím jsou především hořlavé předměty na chodbách a schodištích

Podle zmiňovaných statistik hasičů jsou obrovským problémem hořlavé předměty na chodbách a na schodištích. Chodby a schodiště bývají únikovými cestami, ale kvůli předmětům na nich jsou nejen cesty zataraseny, ale také mohou být důvodem, proč se požár šíří rychlostí blesku.

Jelikož hořlavé předměty na chodbách a schodištích, respektive i nehořlavé předměty umístěné v únikové cestě mohou zabránit bezproblémové evakuaci osob a mohou razantně ztížit požární zásah, může být jejich majiteli udělena nemalá pokuta Hasičským záchranným sborem České republiky.

Dodržujte požární předpisy v bytovém domě

Nájemníci jsou povinni dodržovat požární předpisy v bytovém domě. A je dobré, aby je kupříkladu správce domu kontrolovat a zaručoval tak nekompromisní dodržování požárních předpisů. Nájemníci nebo obyvatelé tohoto domu se zároveň nesmí bát nahlašovat závady týkající se požární ochrany nebo přestupky. Je to ku prospěchu všem a v případě vzniku požáru tím můžou zachránit život celému bytovému domu.

Pokud by došlo ke zjištění přestupků v případě kontroly hasičů, musí se ihned sjednat náprava těchto závad.