Jak je to s daní z nemovitosti pro rok 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Daň z nemovitosti je povinen uhradit každý vlastník nemovité věci vždy každý rok dopředu nejpozději do 31. května. Pokud by příslušná částka přesáhla 5 tisíc Kč, máte možnost si platbu rozložit na dvě splátky. První polovinu je nutno zaplatit do 31.5. a druhou pak do 30.11. příslušného roku. Daň z nemovitosti je termín, dříve používaný pro současné oficiální pojmenování – daň z nemovitých věcí.

Daň z převodu nemovitosti

Do roku 2016 záleželo na dohodě prodávajícího a kupujícího. Nyní platí daň z převodu nemovitosti vždy kupující. Ovšem zákon lze legálně obejít tak, že se kupující s prodejcem domluví na snížení ceny nemovitosti právě o náklady na daň z převodu. Tento postup je čistě záležitostí domluvy a loajality prodejce.

Výše daně z převodu nemovitosti

Hodnota je bez jakýchkoliv výjimek 4 % hodnoty nemovitosti. Pokud tedy má kupující v úmyslu smlouvat s prodávajícím o ceně právě z důvodu úhrady daně, jde vždy právě o tuto cifru. Ta se nemění ani v případě, že nemovitost kupujete od příbuzenstva. Tato výjimka byla sice předmětem diskusí, ovšem jelikož byla zamítnuta, nelze tudíž o ni momentálně uvažovat ani do budoucna.

Osvobození od daně z nemovitosti

V některých případech platí na daň z nabytí nemovitosti osvobození. Ve třech případech se nemusí podávat ani přiznání k dani z nemovitosti a daň platit, pokud se jedná o první nabytí. Nezáleží na tom, zda se jedná o koupi, dar či dědictví. Osvobození při prvním nabytí se vztahuje na:

  • parcelu nebo práva ke stavbě
  • hotové nebo užívané budovy rodinného domu
  • bytovou jednotku, ke které nenáleží jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komora, která je využívána souběžně s bytem.

Kdy platí osvobození od daně z nemovitosti

Práva na osvobození vznikají jen v případě, že jednu z výše vyjmenovaných nemovitostí začnete používat nejpozději do 5 let od nabytí či zkolaudování. Rozhodným dnem je den, kdy začnou platit právní účinky vkladu nemovitosti do katastru.

Kdo neplatí daň z nemovitosti

O osvobození se nejedná v případech splňujících podmínky zákona, a to:

  • vlastníte-li družstevní byt, garáž, komoru nebo sklep
  • jste v nájmu
  • vlastníte byt, jehož majitelem je právnická osoba založená výhradně proto, aby dům s bytovými jednotkami vlastnila.