Jaké způsoby se dají využít při založení s.r.o.?

Kromě živností jsou nejčastější formou podnikání v České republice takzvané společnosti s ručením omezeným. Založit si je může prakticky kdokoliv, musí však splnit určité zákonné podmínky. Jaké to jsou a co musíte udělat pro to, abyste mohli jménem s.r.o. začít reálně podnikat?

Založení s.r.o. přes externí firmu versus zakládání společnosti vlastními silami

V okamžiku, kdy se rozhodnete vstoupit do světa podnikání a zvolíte si pro tento účel formu společnosti s ručením omezeným, připravte se na řadu úkonů, které budete muset splnit, abyste vyhověli platným předpisům a normám tuzemského právního řádu. Vzhledem k tomu, že se zákony neustále mění, mají mnohdy i zkušení právníci potíže se v nich orientovat. O to obtížnější se situace může jevit právu neznalým osobám, které tyto zkušenosti nemají. Proto není na škodu přenechat založení s.r.o. na externí společnosti, jež za vás vyřídí všechny nezbytnosti. Stačí jí dát plnou moc, na jejímž základě daná firma bude komunikovat vaším jménem při vyřizování potřebných formalit.

Založení firmy pomocí specializované společnosti vás ochrání před zbytečným stresem a zdlouhavým sháněním dokumentů, ale ušetří vám rovněž významné množství času. Průměrná doba vyřizování úkonů ohledně založení s.r.o. se dnes v Česku pohybuje kolem 4 týdnů. Pakliže se ale svěříte do rukou schopných externistů, může se lhůta čekání na vyřízení nezbytných formalit zkrátit klidně na pouhý týden, často ještě méně.

Základní podmínky pro založení s.r.o.

Abyste si udělali lepší představu o tom, jak náročné je založení s.r.o. v Česku, přestože se zákony přeci jen v posledních letech zjednodušily a celý proces trvá o poznání kratší dobu, je dobré si ve stručnosti vyjmenovat postup.

V první řadě si musíte zajistit uzavření společenské smlouvy, a to formou notářského zápisu. Ve smlouvě musí být obsažené informace o názvu a sídle vznikající s.r.o., dále pak nesmí chybět vyjmenování společníků, určení předmětu podnikání a výše základního kapitálu. V tomto směru již několik let platí poměrně výhodné pravidlo, že základní kapitál může být už od pouhá 1 Kč, zatímco dříve činil minimálně 200 tisíc korun. Společenská smlouva obsahuje ještě další náležitosti.

Dalším krokem je samotné složení základního kapitálu a získání všech potřebných oprávnění. Velmi důležitým bodem je pak provedení zápisu do obchodního rejstříku, načež se přidává také registrace nové společnosti na příslušném finančním úřadu.

Jak je vidět, rozhodně nejde o jednoduchý proces, spíše složitý a zdlouhavý běh na dlouhou trať, k němuž se musíte obrnit vůči aroganci a laxnosti úředníků, což je bohužel pro Česko typický jev, jehož jsme se ani dodnes nedokázali zbavit. Založení s.r.o. spoluprací s externí firmou je tudíž dobrým východiskem z nouze, díky němuž si ušetříte spoustu nervů a času. Je pravdou, že za tuto službu zaplatíte poplatek, zpravidla se však pohybuje v řádech nižších jednotek tisíc korun, což je vzhledem k náročnosti úkonů velmi příznivá suma. Ne náhodou možnost založení s.r.o. přes externí společnost využívá stále více lidí.

Jak dále uspořit?

Začínající podnikatelé mívají potíže s nedostatkem volných finančních prostředků, peníze navíc musejí investovat do rozvoje své firmy. Proto je pak pro ně velmi obtížné platit drahé nájmy objektů, v nichž mají mít sídlo. Řešením je takzvané virtuální sídlo, respektive virtuální kancelář, kdy reálně na dané adrese firma nesídlí, ale má zde sídlo, jež lze zapsat do obchodního rejstříku. Jde o zcela legální záležitost. Virtuální sídlo stojí i na lukrativní adrese v centrech měst pár stovek, maximálně několik tisíc korun. To je o poznání méně nežli reálný pronájem, za nějž můžete na stejné adrese dát klidně desítky tisíc korun měsíčně.