Praha podpoří kongresovou turistiku dotacemi

V prvních šesti měsících letošního roku přijelo do Prahy 3 670 000 návštěvníků, oproti loňskému roku došlo ke zvýšení o 2,4 %. Podle vyjádření zástupců Prague City Tourism však není cílem zvyšovat počty návštěvníků, ale motivovat k delším pobytům. To je i důvod, proč Praha podpoří v roce 2020 kongresovou a konferenční turistiku. Kongresoví hosté stráví v destinaci více nocí a utratí až 4krát více než běžní turisté.

Kongresová turistika přináší zisky

Kvalita na úkor kvantity, i tak se dá přeložit cíl zastupitelů hlavního města Prahy při vyhlašování dotačního programu na podporu cestovního ruchu pro rok 2020. Není třeba zvyšovat počty turistů, kteří do metropole přijedou. Naopak je nutné se zaměřit na turisty, kteří stráví v metropoli více nocí a utratí více peněz. Praha tak podpoří organizátory, kteří se rozhodnou pořádat konferenci v Praze se zahraniční účastí. Podle statistik takoví hosté stráví v dané lokalitě více dnů a jejich útrata je několikanásobně větší než je u běžných cestovatelů.

Kongresy i akce mezinárodního významu

Dotační program pro podporu v oblasti cestovního ruchu ze strany hlavního města Prahy pro rok 2020 se však netýká jen realizace kongresů se zahraničními účastníky, lze požádat i o dotaci na akce, které mají nadregionální nebo mezinárodní význam a budou se konat mimo historické centrum nebo se uskuteční mimo hlavní turistickou sezónu v Praze.

Podpora ve výši 30 milionů Kč

Celkový počet vyčleněných finančních prostředků v tomto programu je 30 milionů Kč. Organizátoři konferencí a kongresů je mohou využít např. na pronájem moderních prostor pro konferenci nebo na vlastní propagaci akce v tuzemsku či zahraničí. Lhůta pro podání žádosti o dotaci pro rok 2020 je od 8. 10. do 7. 11. 2019, žádost je nutné podat elektronicky i v tištěné formě. Veškeré další informace lze získat na portálu Oddělení cestovního ruchu Hlavního města Prahy.