Přebírání bytu není pouhou formalitou

Stěhování je naprostý chaos, co si budeme povídat. Předtím, než se však začneme stěhovat, musíme byt převzít a to není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. I přesto že máme plnou hlavu toho co zařídit v rámci stěhování, je nutné se na tento proces pořádně soustředit. Ujistěte se, že je vše v pořádku tak jak má být a podle vašich očekávání!

Tím vůbec nejdůležitějším je nájemní smlouva, která musí být uzavřena vždy a to v písemné podobě. Uzavřít jí s vámi může nejen majitel bytu, ale také osoba, která má k tomu dané pověření a to nejen před samotným dnem přebírání bytu, ale také v den, kdy byt přebíráte. V tento den je také nutné si hlídat, kdo vám předává klíče od bytu. Klíče přebírejte vždy jen od osoby, který je majitelem či spolumajitelem bytu, popřípadě od soby, která má majitelem udělenou plnou moc s předání bytu nájemníkovi. Předání však může vykonat také osoba, která je ve smlouvě uvedena jako osoba, která byt předávala.

Menší problém nastane v momentě, kdy je více vlastníků. V takovém případě musí být vytvořena plná moc se všemi majiteli daného bytu. Stejné by to mělo být i v momentě, kdy do bytu jdete bydlet nejen vy, ale i další osoby. Při převzetí bytu je tedy nutné, aby byly na místě všechny osoby, nebo lze opět situaci řešit plnou mocí, která vás opravňuje převzít byt samostatně.

V momentě, kdy je toto všechno v pořádku, přichází na řadu předávací protokol. Než jej podepíšete, zkontrolujte a seznamte se se stavem bytu a jeho vybavením, s tím jak se ovládají jednotlivé přístroje v zařízení bytu a také se společnými prostory v domě. Na to se velmi často zapomíná. Pronajímatel by vám měl také sdělit, kde se nachází uzávěr plynu, vody a vypínače elektřiny společně s jističi.

Pamatujte, že v momentě přebírání bytu je nutné zapomenout na vše ostatní a pořádně se soustředit. Vše si velmi pečivě zkontrolujte, abyste předešli nepříjemnostem v případném řešení sporů. Tak hodně štěstí.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*