Přepsání vozu bez problému

Pokud plánujete výměnu automobilu, máme pro vás dobrou zprávu. Od černa bude veškeré papírování o něco jednodušší, protože budete moci převést automobil na jakémkoliv úřadě s rozšířenou platností.

Tato novela zákona vstoupí v platnost od 1. června tohoto roku. Majitelé a provozovatelé vozidel budou moci od června provádět úkony v registru vozidel na jimi zvoleném úřadě s rozšířenou působností, aniž by se museli omezovat na své vlastní místo bydliště, jak tomu bylo do nedávna.

  • změna vlastníka nebo provozovatele registrovaného vozidla,
  • registrace nového či dovezeného vozidla,
  • umístění vozidla do depozitu,
  • nahlášení zániku vozidla,
  • žádost o registrační značku na přání.

To je výčet nejčastěji prováděných úkonů, které jsou na úřadech vykonávaný podle Ministerstva dopravy. I nadále je však při jejich provádění nutno dbát na výjimky. Platí například při uložení automobilu do depozitu. Pokud tak učiníte, automobil zpět do provozu musíte přihlásit pouze na tom samém úřadě, kde jste jej nechali uložit. Je to z toho důvodu, že na úřadě jsou uloženy značky vozu a to do té doby, dokud není opět uveden do provozu.

Podobná situace platí i v případě žádosti o značku na přání. žádost můžete podat kdekoliv, ovšem samotné značky si můžete vyzvednout pouze na místě, kde byl přihlášen automobil, pro který jsou značky určeny. A ještě jednu radu pro vás máme. Pokud nesnášíte stání ve frontách, některé úřady nabízejí možnost zamluvení si přesné hodiny vaší návštěvy na úřadě online. Díky tomu se tak vyhnete dlouhému čekání a celá záležitost bude vyřízená raz dva. Pokud byste nevěděli, kde úřad s rozšířenou působností ve vašem okolí nalézá, stačí se jen podívat na stránky Ministerstva dopravy.