Rusňákova Investiční skupina DRFG zakládá energetický fond

Investiční skupina DRFG Davida Rusňáka zakládá energetický fond. Kromě již existujícího fondu nemovitostí se skupina soustředí také na dluhopisy. Vedle výdělečné činnosti pořádá skupina i mnoho dobročinných aktivit, převážně ve svém domovském regionu na jižní Moravě.

Energetický fond je tak další metou, na kterou se DRFG chce dostat. Pro založení fondu je k dispozici dostatečně velké a kvalitní portfolio. K nákupu je připraveno 5 fotovoltaických elektráren a jejich enterprise value se pohybuje kolem 1,9 miliardy korun.

Provoz v Teplárně Šternberk

Teplárna Štenberk byla fyzicky dokončena a získala potřebné licence. Disponujeme tak veškerou dokumentací, licencemi a oprávněními nezbytnými k ostrému provozu. Teplárna je schopna plně uspokojit poptávku po teple od současných kontraktorů. DRFG zde drží 100 % akcií. Do budoucna bude stabilizována výroba elektrické energie na maximálních parametrech a probíhají jednání s novými odběrateli tepla. Chystá se také optimalizace nákladů především v oblasti nákupu paliva, kde skupina DRFG cítí možnost úspor.

Co přinese energetický fond?

Rozhodnutí založit energetický fond způsobilo u skupiny DRFG Davida Rusňáka rozsáhlé diskuze. Výrobou elektřiny i vlastnictvím pozemků jde o vysoce nadstandardní projekty. Fond bude mít, stejně jako ostatní fondy skupiny DRFG, domicil v Lichtenštejnsku. Bude se jednat o fond kvalifikovaných investorů. Po rozhodnutí Evropské komise týkajících se notifikací pro zdroje solárních elektráren je investice do solární energetiky hodnocena jako konzervativní a stabilní. Nákladové složky budou minimální a po výnosové stránce je výsledek ovlivněn slunečním svitem. Při valuaci aktiv je počítáno s podprůměrným osvitem.

Investice do obnovitelných zdrojů

Zakladatel společnosti David Rusňák plánuje i nákup dalších aktiv a rozšíření v oblasti energetiky. Další plánované investice se soustřeďují na oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, především na větrné elektrárny. Zajímavé jsou regulované zdroje v oblasti teplárenství a infrastruktury, které slibují stabilní a predikovatelný výnos, dlouhou životnost a navíc i minimální konkurenci v dané lokalitě.