Zelená úsporám v letošním roce

Nová Zelená úsporám by měla v letošním roce poskytnout na zateplení dvě miliardy korun. Jedná se o největší dotační program financovaný z prodeje emisních povolenek. Od počátku letošního roku se rozjel naplno, dosud bylo vyplaceno téměř 67,5 milionů korun a další žádosti jsou zpracovávány. O finanční příspěvek na zateplení domů nebo instalaci solárních panelů je zájem.

Důvody zvýšeného zájmu

Důvodem je mimo jiné i vylepšení systému přidělování dotace, které se již zbavilo počátečních neduhů. Dokonce mohou lidé získat více peněz, než tomu bylo v předchozích letech. Zájem o dotace je skutečně velký. Žádosti o finanční příspěvek na zateplení nebo úsporné zdroje začaly být přijímány již loňského 22. října a v polovině letošního března byl zahájen příjem žádostí o dotace na bytové domy.

Zlepšení systému

V minulosti byla Nová zelená úsporám kritizována odborníky i běžnými žadateli za přílišnou administrativní náročnost a také měnící se pravidla výpočtů. To se již změnilo a poslední výzva je pro rodinné domy nastavena optimálně. Pravidla výpočtu jsou ustálená a odpovědnost při kontrole je přenesena také na zpracovatele. Rovněž se zlepšila situace v oblasti žádostí pro bytové domy. Objem dotace je vyšší a zároveň je možné získat až 40 tisíc korun na projektové práce. Podle vyjádření pracovníků Státního fondu životního prostředí všichni žadatelé o příspěvek pro bytové domy z loňského roku svou žádost stáhli a podávají ji letos znovu, jelikož dostanou o 50 až 70 % více peněz.

Kontinuální výzvy

Osvědčil se také princip kontinuálních výzev. Příjem žádostí je plynulý bez velkých výkyvů a neprojevují se výrazné špičky, které nastávaly dříve v případě velkého návalu žádostí v jeden okamžik, jak to bylo obvyklé v období zahájení nebo ukončení příjmu žádostí. Žadatelé mají také dostatek času na komunikaci s projektanty a auditory. Pro zpracování žádosti je také nezbytné vybrat si erudovaného odborníka. Pomocí pro žadatele je také větší počet informací přímo na stránkách dotačního programu a pořádání seminářů SFŽP.

Zateplování domů

Největší zájem je o zateplování domů, konkrétně v oblasti komplexní renovace a dílčí zateplení. Také je velký počet žádostí o dotaci na instalaci solárních termických systémů pro ohřev vody nebo přitápění. U bytových domů je to komplexní renovace. Nově mohou vlastníci rodinných i bytových domů žádat o dotaci na fotovoltaické systémy.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*