Kolik dostane otec za sedm dní na otcovské dovolené?

Nová týdenní dávka pro čerstvé tatínky je již schválena i Senátem a tak vám přinášíme malý přehled toho, kolik takový novopečený tatínek za jeden týden mateřské dovolené dostane.

Senátoři tento měsíc definitivně odsouhlasili novou dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou. Ta dovoluje zůstat novopečeným tatínkům doma během šestinedělí po narození nového potomka jeden týden doma, aniž by museli čerpat dovolenou.

Novinka by měla začít platit prvním dnem devátého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což vychází na leden či únor 2018. Nová Dávka je určená i pro otce, jejichž děti se narodí maximálně šest týdnů před začátkem účinnosti. Dávka má pomoci upevnit vztah mezi dítětem a otcem a zároveň má pomoci čerstvým maminkám, aby si trochu více odpočali. Podobná dávka dnes funguje ve většině zemí EU.

Nová dávka nemocenského pojištění by měla být vyplácena podle stejných pravidel, jako je tomu u peněžité pomoci v mateřství, tedy 70% denního vyměřovacího základu, ze 100% zápočtem první redukční hranice. Otcové na ní budou moci nastoupit během prvních šesti týdnů ode dne narození dítěte. Podpůrčí doba potrvá týden a nebude jí možné přerušovat. Na překážku by neměl být ani ten fakt, že je žena během čerpání otcovské stále v nemocnici.

Nárok na tuto dávku by měly mít i náhradním rodičům, které určil soud. A to za tokových podmínek, kdy dítě ke dní převzetí nedosáhlo věku sedmi let. Pojďme se však nyní podívat, na několik výpočtů.

V případě, že se OSVČ přihlásí k nemocenskému pojištění a bude každý měsíc hradit minimální zálohu ve výši 115 Kč, bude platba odpovídat měsíčnímu vyměřovacímu základu ve výši 5000 Kč.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) vypočteme jako 5000 × 12/365 = 164,38 Kč.
  • Z hlediska redukčních hranic se s tímto DVZ vejdeme pouze do té první, která se započítává ze 100 %. Redukovaný DVZ po zaokrouhlení tedy činí 165 Kč.
  • Otcovská odpovídá 70 % redukovaného DVZ, tedy 116 Kčza den po zaokrouhlení.
  • Za týden byste tudíž při minimální záloze a účasti na pojistném dostali dávku 812 Kč.

Hrubá mzda či příjem z podnikání 30 000 Kč měsíčně

V případě hrubé mzdy nebo příjmu z podnikání ve výši 30 000 Kč měsíčně (měsíční vyměřovací základ) odpovídá měsíční záloha na nemocenské pojištění částce 690 Kč.

Denní vyměřovací základ (DVZ) získáme z hrubých příjmů za posledních 12 měsíců po vydělení počtem dní rozhodného období (365, resp. 366 dní) a následné upravě redukčními hranicemi. Pro rok 2017 platí, že:

  • z částky do 942 Kč se započítá 100 %,
  • z částky od 942 do 1412 Kč se započítá 60 %,
  • z částky od 1412 do 2824 Kč se započítá 30 %,
  • z částky nad 2824 Kč se nezapočte nic.

Denní výši otcovské spočteme jako 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru.

Vyměřovací základ: 12 × 30 000 Kč = 360 000 Kč
Denní vyměřovací základ: 360 000 / 365 = 986,30

Redukce vyměřovacího základu:

  • z 1. redukční hranice započteme 942 Kč
  • ze 2. redukční hranice započteme 986,3 – 942 = 44,3 x 60 % = 26,58 Kč

Redukovaný vyměřovací základ: 942 + 26,58 = 968,58 Kč = 969 Kč

Denní dávka otcovské: 969 * 70 % = 678,3 = 679 Kč. Za 7 dní tedy tatínek s hrubým příjmem 30 tis. Kč měsíčně získá 4753 Kč.