Bezpečnostní schránky v bankách a jak fungují

Bezpečností schránku většina z nás viděla možná tak ve filmech, kde ukrývala něco opravdu vzácného, či další indicii pro pátrání hlavního hrdiny. V reálném světě se o schránkách však příliš nemluví a ani se o nich moc neví, a i přesto v bankách jsou. Jak vlastně fungují?

Tyto schránky jsou pronajímány výsadně na základě smlouvy a jejich pronájem také neumožňuje každá banka, ani pobočka. Ve smlouvě je mimo jiné podepsáno i to, že banka nesmí za žádných okolností vyzradit obsah tajné schránky. Vše tak podléhá bankovnímu tajemství.

A co do schránky vlastně dávat? Všechno možné! Nejčastěji se využívají pro uložení cenností či listin. Obchodní banka si může stanovit limit pro cenu uloženou v jedné bezpečnostní schránce. Do schránky si velmi často nesmíte ukládat zbraně a střelivo, výbušniny, látky zápalné, hořlavé či jinak nebezpečné.

Za uschovaný majetek plně zodpovídá banka v souladu s platnými právními předpisy. Výše částky za pronájem schránky se odvíjí od velikosti schránky a hodnotě předmětu. Schránka je opatřena dvěma různými zámky, které je možno otevřít jen díky součinnosti klienta a zaměstnance banky. Jeden ze zámků může být elektronický

Zajímavé je, co se děje, pokud klient ztratí klíč od schránky. Pokud se tak stane, měli byste to okamžitě nahlásit. Následně dojde k násilnému otevření schránky, výměnu zámku a zhotovení nového klíče, samozřejmě vše na vaše náklady. Násilnému otevírání schránky bystě měli být přítomni.

Pokus si schránku nevyklidíte v den, popřípadě v lhůtě po dni vypršení pronájmu schránky, je banka taktéž oprávněna násilně do schránky vniknout a vzniklou škodu opět budete hradit vy.