Dostat výpověď za neschopnost jde, ale jsou tu pravidla

Dostat výpověď s odůvodněním vaší neschopnosti je mnohdy velice nepříjemné, zvláště pak pokud máte pocit, že svou práci vykonáváte dobře. Má ovšem váš zaměstnavatel k takovémuto kroku právo?

Pokud svou práci vykonáváte rádi a již třeba delší čas, nic vás nemusí přesvědčovat o tom, že jí vykonáváte špatně. Někdy se ovšem může stát, že i přesto, že nevidíte na své práci žádné chyby, váš zaměstnavatel to vidí trochu jinak. V takovém případě vás čekají výtky o tom, co děláte špatně a jak si to váš zaměstnavatel přeje ve skutečnosti. Ovšem je možné, aby došlo k rozvázání pracovního

Samozřejmě je zde celá škála nejrůznějších zcela nediskutovatelných důvodů, proč je zaměstnavatel oprávněn udělit zaměstnanci výpověď. Sem patří například pozdní příchody do práce, neodpovídající pracovní výsledky, absence schopností, které by měly odpovídat pracovní pozici atd. Problémy je často možné najít i nespokojenosti vašich podřízených. V momentě, kdy je však nespokojený váš nadřízený, ihned to neznamená, že má právo vám dát výpověď. Musí se řídit zákoníkem práce, který upravuje podmínky pro udělení výpovědi, z důvodu neschopnosti.

Co zákoník práce však nedělá, jsou požadavky, které na vás mohou být kladeny a které již ne. V běžné praxi se však setkáte s tím, že vás zaměstnavatel po nástupu do práce s těmito požadavky seznámí. Někdy jsou sepsány i v pracovní smlouvě a někdy je naleznete v pracovním řádu, firemních nařízeních, či v jiných vnitřních předpisech.

Pokud s vámi není zaměstnavatel spokojen, musí e řídit následovnými postupem. Výpověď vám může dát, pokud nesplňujete požadavky, které jsou stanoveny právními předpisy pro výkon sjednané práce. Dále jej opravňuje také nesplnění požadavků pro výkon práce, ale pouze tehdy, pokud je nesplňujete bez zavinění zaměstnavatele. Pokud se prokáže vina zaměstnavatele, není možné, abyste takto výpověď dostali.

Některé z požadavků mohou být ustanoveny pouze slovně. Vždy se ovšem musí jednat o takové požadavky, které musí být ospravedlnitelné z hlediska vaší pracovní náplně a činnosti, kterou vykonáváte.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*